PREV
NEXT

Czech College je mezinárodní institucí se sídlem v Praze poskytující studium managementu a technologií. Studenti zde mají k dispozici nejmodernější vybavení a jsou vedeni zkušenými odborníky otevřenými aktuálním výukovým metodologiím.

Univerzita má mezinárodní sídlo v Sharjah ve Spojených arabských emirátech. Z české Prahy, malebného centra Evropy a hlavního sídla Czech College, se vlakem či autobusem můžete snadno dostat do dalších důležitých evropských měst jako Budapešť, Vídeň, Krakow nebo Berlín.

Vzdělávání našich studentů zakládáme na reflexi světoobčanství. Podporujeme je, aby dovedli čelit výzvám a dosahovat cílů v mezikulturním dialogu. Vedeme je k živému sebezdokonalování a neustálé revizi získaných poznatků a naučených dovedností.

Studenti Czech College získávají praxi díky aktivní účasti na stážích a projektech uznávaných organizací. Proto mají vedle pevného teoretického základu konkrétní pracovní zkušenosti, které mohou zužitkovat ve svém budoucím pracovním i mimopracovním konání.

 
 

TOP